Trang chủ » Tin tức

Những thông tin quan trọng nên biết trên sổ đỏ

(2022-05-18 13:10:31)
Để biết rõ những thông tin về mảnh đất, người dân có thể xem các  thông tin trên trang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).  

Diện tích mảnh đất

Các tin khác