Virus Corona (Covid-19) tồn tại và sống được bao lâu?

29-03-2020 00:27

Virus corona (Covid-19) sống ở điều kiện nhiệt độ thấp và ẩm, thường không quá 25 độ C. Trong môi trường bên ngoài cơ...

Banner

Tìm kiếm bất động sản